Văn bản biểu mẫu

{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
{{$select.selected.Ten}}
Số ký hiệu Trích yếu Loại văn bản Lĩnh vực Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trạng thái
{{item.KyHieu}} {{item.TrichYeu}} {{item.TenLoaiVB}} {{item.TenLinhVuc}} {{item.DonViYeuCau}} {{item.NgayDenOrGui | date:'dd/MM/yyyy'}} Tải về