ENGLISH

Hội sinh viên trường

admin gửi vào T4, 09/27/2017 - 07:59
*HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ RA MẮT CLB SINH VIÊN 5 TỐT*   Thực hiện kế hoạch công tác Hội và phong trào sinh viên trường học năm học 2017 - 2018 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Quy nhơn; Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2016 – 2017 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, vào lúc 19h ngày 26/09/2017 Ban Thư ký Hội Sinh viên trường tổ chức */“Lễ tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017 và ra mắt CLB Sinh viên 5 tốt”./*

Trang